Novinky v očkovaní 2024

Od 1. 1. 2024 jsou dívkám i chlapcům mezi 11. a 14. rokem plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění všechny 3 vakcíny proti HPV (lidským papilomarvirům – Cervarix, Gardasil a Gardasil 9). Podmínkou zůstává aplikace 1. dávky mezi 11. a 14. rokem (včetně).

Od 1. 1. 2024 jsou adolescentům mezi 14. a 15. rokem plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění vakcíny proti invazivním meningokokovým onemocněním způsobeným meningokokem typu B (Bexsero) a meningokoky typu A, C, W135 a Y (Menquadfi). Podmínkou je aplikace 1. dávky mezi 14. a 15. rokem (včetně).